Gedragscode trainers

Gedragscode voor trainers en begeleiders

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Hoe zorg je

dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? Hoever kan

je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen.

Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter daar eigenlijk van? Of de ouders langs de

kant? Ben jij als trainer je ervan bewust dat je een belangrijke factor bent in de

cultuur binnen de vereniging? Weet je wat je moet doen als het mis gaat? Veel

vragen waarvan het belangrijk is om ze met het bestuur van de vereniging te

bespreken én afspraken over te maken. Voor je sporters en je team heb je de

verantwoordelijkheid voor hen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren waar

iedereen zichzelf mag zijn op zijn eigen niveau.

Ben jij als trainer je ervan bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur

binnen de vereniging?

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving; Schep een omgeving en een sfeer, waarin

sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de

veiligheidsnormen, en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen; Zorg dat je op de hoogte bent van

de regels en richtlijnen van de KNSB en die van SVO én pas ze ook toe. Stel ook je

sporters in staat om er meer over te weten te komen.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies; Vermeld

alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt een

verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en

misbruikt zijn positie niet; Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste

wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik,

emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte

opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, –

contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. Je hebt

een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter; Dring niet verder het privéleven van

sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes

waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Documenten SVO Overzicht