Statuten

SVO is als vereniging bij notariële akte opgericht. De statuten vormen  ‘de grondwet’ (belangrijkste spelregels) van de vereniging. Het feit dat de statuten in notariële akte zijn opgenomen betekent dat deze een aantal verplichte artikelen bevatten zoals de naam van de vereniging, het doel van vereniging, het lidmaatschap, de verplichtingen van de leden naar de vereniging en de wijze waarop de algemene ledenvergadering (ALV) wordt bijeengeroepen, etc.
Als er sprake is van wijziging van de statuten, dan moet de Algemene Ledenvergadering daartoe een uitdrukkelijk besluit nemen. De notaris zal vervolgens de wijziging in een nieuwe notariële akte moeten vastleggen.
De laatste statuten wijziging dateert van 16 december 2008, zoals besloten tijdens de ALV van september 2008. De statuten kunt u hier opvragen.

Huishoudelijk reglement

SVO heeft naast de statuten ook een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen zijn opgenomen van in de statuten beschreven regels. Bijvoorbeeld: regels op het gebied van kleding, taken en functiebeschrijvingen van bestuursleden, taken en verantwoordelijkheden van commissies en de wijze waarop de hoogte van de contributie wordt vastgesteld en wordt geïnd. Dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die in een huishoudelijk reglement kunnen worden vastgelegd.
Het maken van een dergelijk reglement is niet verplicht, maar wel handig. Als iedereen binnen de vereniging weet welke regels er zijn dan werkt dat prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op ieder lid van SVO.
Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de Algemene Ledenvergadering het huishoudelijk reglement opstelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dit meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast.
De laatste wijziging van het huishoudelijk reglement dateert van 16 december 2016, zoals besloten tijdens de ALV van september 2016. Het huishoudelijk regelement kunt u hier opvragen.

Ik heb een vraag

Ik wil me inschrijven

Helm

Schaatshelmen

Jumbo Blankestijn Cup 2020

Flyer Open Jumbo Blankestijncup SVO 2020

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sponsoren

MYLAPS

mylaps