Gedragscode SVO leden

Gedragscode SVO leden

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen

voor jezelf, ook voor de anderen in je team/trainingsgroep, de tegenstander en

clubleden. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf

zijn. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

Sporten doe je omdat je het leuk vindt.

De sporter:

Is open; Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je

normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en

meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon van SVO.

Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of

intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,

ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere

kenmerken.

Blijf van anderen af; Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn

of haar wil aan.

Respecteert anderen: de tegenstander(s), je teamgenoten, je trainers, de

organisatie, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan

anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Is eerlijk en sportief; Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik

geen doping.

Respecteert afspraken; Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en

houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving; Maak niets stuk, respecteer ieders

eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval

in de afvalbakken.

Houdt zich aan de regels; Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode

en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Meldt overtredingen van deze gedragscode; Meld overtredingen van deze code bij

het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van SVO of je sportbond.

Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport

Nederland. www.centrumveiligesport.nl

 

Documenten SVO Overzicht