Bestuur en commissies

Om al de activiteiten goed te kunnen organiseren heeft SVO een organisatiestructuur met ALV, bestuur en commissies. In dit artikel wordt deze structuur toegelicht.

 

 

ALV

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de jaarlijkse ledenvergadering en bestaat uit alle leden van SVO. Tijdens deze vergadering worden de leden van het bestuur benoemd en wordt het huishoudelijk reglement en beleidsplan vastgesteld. Binnen SVO is het beleidsplan een belangrijk document voor niet alleen het bestuur, maar voor de hele verenging want het geeft richting aan wat we doen als vereniging en hoe we dat doen. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2020 tot en met 2023.

Bestuur

Het bestuur van SVO bestaat uit een dagelijks bestuur gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt aangevuld door de voorzitters van een aantal vaste commissies.

Commissies

Binnen SVO hebben de commissies veel zelfstandigheid. Met het bestuur wordt afgestemd wat de doelen zijn van de commissie en wordt er eventueel een budget beschikbaar gesteld.

Schaatscommissies:

 • Commissie Jeugdschaatsen
 • Commissie Toerschaatsen
 • Commissie Wedstrijdschaatsen

Inline-Skate commissies:

 • Commissie Jeugdskaten
 • Commissie Toerskaten
 • Commissie Wedstrijdskaten

Beheer commissies:

 • Combibaan commissie
 • Clubgebouw commissie

Organisatie commissies:

 • Kledingcommissie
 • Ledenadministratie
 • Abonnementen administratie
 • Activiteiten en PR commissie
 • Commissie Natuurijs
 • Websitebeheer
 • Sponsor commissie

Tijdelijke commissies:

 • Statenland commissie
 • Kascommissie