Organisatie SVO

Om al de activiteiten goed te kunnen organiseren heeft SVO een organisatiestructuur met ALV, bestuur en commissies. In dit artikel wordt deze structuur toegelicht.

ALV

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de jaarlijkse ledenvergadering en bestaat uit alle leden van SVO. Tijdens deze vergadering worden de leden van het bestuur benoemd en wordt het huishoudelijk reglement en beleidsplan vastgesteld. Binnen SVO is het beleidsplan een belangrijk document voor niet alleen het bestuur, maar voor de hele verenging want het geeft richting aan wat we doen als vereniging en hoe we dat doen. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2020 tot en met 2023.

Bestuur

Het bestuur van SVO bestaat uit een dagelijks bestuur gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt aangevuld door de voorzitters van een aantal vaste commissies.

Voorzitter Ben de Vor voorzitter@svooudewater.nl 
Secretaris Anja van der Laan secretariaat@svooudewater.nl
Penningmeester

Vacature / afbouwend: Arjen Dening

penningmeester@svooudewater.nl
Technische commissie, BVU Bartho Admiraal  
Activiteitencommissie Vacature activiteitencommissie@svooudewater.nl

Commissies / Coördinatoren

Binnen SVO hebben de commissies en coördinatoren veel zelfstandigheid. Met het bestuur wordt afgestemd wat de doelen zijn en wordt er eventueel een budget beschikbaar gesteld.

SCHAATSCOÖRDINATOREN:

Coördinator Jeugdschaatsen Rutger Peenstra  jeugdschaatsen@svooudewater.nl
Coördinator Toerschaatsen Peter Hoogenboom toerschaatsen@svooudewater.nl
Coördinator Wedstrijdschaatsen Bert Vermeij wedstrijdschaatsen@svooudewater.nl

 

INLINE-SKATE COÖRDINATOREN:

Coördinator Jeugdskaten Nicolette van Straalen jeugdskaten@svooudewater.nl
Coördinator Toerskaten vacature secretariaat@svooudewater.nl
Coördinator Wedstrijdskaten Johan Boef wedstrijdskaten@svooudewater.nl

 

VERTROUWENSPERSOON:

BEHEER COMMISSIES:

  • Combibaan commissie
  • Clubgebouw commissie

ORGANISATIE COMMISSIES:

TIJDELIJKE COMMISSIES:

  • Statenland commissie
  • Kascommissie